top of page
Abstract Horizon

PALDAN KODIT OY tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta, eli NEPSYVALMENNUSTA neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja erityisvaikeuksia omaaville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu myös mielenterveys –ja päihdekuntoutujille. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi olla joskus hyötyä koko perheelle, jolloin koko perhe voidaan ottaa mukaan valmennukseen.

 

Meidän kauttamme on saatavilla myös eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta.

Mitä neuropsykiatrinen valmennus on?

Tukimuoto silloin, kun oireet ja toiminnanohjauksen haasteet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle, joko koulussa, arjessa, työssä tai vapaa-ajalla.

Neuropsykiatrinen valmennus tukee lasta, nuorta tai aikuista selviämään arjen haasteista omien vahvuuksien avulla


Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys työskentelyn keskiössä


Myönteistä kehittymistä tukevaa työskentelyä motivoinnin keinoin


Menetelmät ja keinot valitaan yksilöllisesti tavoitteiden mukaisesti


Tapaamiset lähtökohtaisesti viikoittain sovitun mukaisesti

Eläinavusteisessa  valmennuksessa eläin toimii ammattilaisen työparina motivoiden, rauhoittaen ja kannustaen

Mitä neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan saavuttaa?

Vahvistetaan arjen ja elämänhallinnan sujuvuutta


Pyritään ratkaisuihin, tavoitteisiin ja päämäärien löytymiseen


Löydetään keinoja toiminnanohjauksen haasteisiin


Itsetunto kehittyy ja itseymmärrys lisääntyy


Ihmissuhdetaidot vahvistuvat


Vuorovaikutus - ja sosiaaliset taidot kehittyvät

Koulunkäynnin, opiskelun tai työssäkäynnin tueksi löytyy uusia keinoja

Hau! Olen labradorinnoutaja Manu (synt.7/22). Luonteeltani olen sosiaalinen ja innokas. Olen myös hyvin kiltti ja tykkään läheisyydestä. Olen suorittanut eläintyöpari -soveltuvuustestin.

75€/60min

85€/60min eläinavusteinen

Tarjoamme tutustumiskäyntejä hintaan 30€/30min ja eläinavusteinen 35€/30min

(sis. alv)

Lisätietoa ja ajanvarausta;
Juuli Auvinen p. 044 9737958
Juuli.auvinen@paldankodit.fi

bottom of page